• Attrahera, utveckla och avveckla

 • Research vid rekrytering

 • HR & utveckling

Skillway - HR & Search


Vår utgångspunkt är att människor kan utvecklas, göra andra saker än det de gör idag. I rätt miljö och sammanhang kan varje person uträtta stordåd. Detta kräver att man vågar tänka nytt. Om du gör som du alltid har gjort kommer du att få samma resultat som du alltid har fått. Vi tror på vikten av organisationsutveckling och vill utmana de konventionella strategierna kring rekrytering och personalutveckling.

Välkommen till Skillway!

icon guld 4

Attrahera

Search
Rekrytering
Personbedömning

 

icon guld 4

Utveckla

Ledarskap
Coachning
Grupputveckling
Stresshantering
Medarbetarundersökning

 

 

icon guld 4

Avveckla

Förhandlingar
Förändringsarbete
Uppsägningar
Outplacement

 

icon guld 5

HR-abonnemang

Extern HR-avdelning
HR-strategier

skillway 007 2

 

Om Skillway

Maria Lethin

0705 10 77 69
maria@skillway.se
LinkedIn

Maria Lethin har en fil kand-examen i psykologi från Personal- och Arbetsvetenskapligt program från Lunds Universitet och Kristianstad Högskola. Hon är även diplomerad samtalsterapeut och ICF coach. Maria har 15 års erfarenhet som HR-chef i bolag som Findus Sverige AB och Yves Rocher Suéde AB.

Närmast kommer hon från en tjänst som HR-chef på Nestlé Sverige AB. Hon har byggt upp HR-avdelningar och implementerat HR-processer för att supportera företagets affär. Maria har även arbetat med kultur- och värderingsarbete för att utveckla värderingsstyrda organisationer. Hon har arbetat brett med HR med bl a omorganisationer, fackliga förhandlingar, förändringsarbete, neddragningar och uppbyggnad av nya delar av organisationer. Under sin tid som HR-chef arbetade Maria dessutom med konflikthantering, träning i svåra samtal, chefscoachning och träning i stress resillience. Under två år drev Maria eget företag och fungerade som konsult åt olika bolag som behövde komplettera sin HR-avdelning med specialistkunskap i olika skeden. Från 2016 driver hon tillsammans med Anna Goudoulakis Skillway AB.

Anna Goudoulakis

0736 00 00 80
anna@skillway.se
LinkedIn

Anna Goudoulakis har en fil kand-examen i företagsekonomi främst från Växjö Universitet, men har även studerat vid Stockholms Universitet samt vid Handelshögskolan i Thessaloniki, Grekland. Anna har arbetat både i bemanningsbranschen och i renodlade executive search-företag.

Hon har lång erfarenhet av kvalificerat researcharbete från chefsrekryteringsföretaget Lisberg. Här arbetade hon med att systematiskt kartlägga branscher och företag i syfte att identifiera kvalificerade kandidater i chefsrekryteringsuppdrag. Anna har arbetat som Head of Research på Carpenova AB där hon ansvarade för en researchavdelning med fyra researchers samt skapade processer, arbetssätt och struktur för avdelningen. Anna har många års erfarenhet av intervjuer, personbedömning och testning vid rekrytering, coachning och karriärvägledning. Anna har sedan 2009 drivit eget bolag inom research och driver sedan 2016 Skillway AB tillsammans med Maria Lethin.

Värdegrund


Skillway utför alla uppdrag med respekt för individen, dess potential och utvecklingsförmåga. Vi tror på enkelhet och ett målstyrt personalutvecklande arbete där varje människa ges förutsättningar att glänsa. Vi vill skapa ett gott samarbete med människor vi tycker om och som delar de värderingar vi själva har. Vi vill arbeta i en miljö som inspirerar, ger glädje och öppnar upp nya möjligheter till utveckling.

 

 

 

Search

 

Vår researchprocess hjälper er med den svåra biten d.v.s. att kartlägga och identifiera relevanta kandidater. Vi är specialiserade på att hitta och attrahera personer som inte aktivt letar efter nytt jobb samt att få dessa kvalificerade kandidater intresserade att lyssna vidare på en spännande utmaning. Som specialister inom research lägger vi grunden för lyckade rekryteringar. De kandidater vi presenterar matchar aktuell kravprofil och är dessutom genuint intresserade av den aktuella tjänsten. Skillway kan även hjälpa dig med hela rekryteringsprocessen samt även utvalda delar, t.ex. second opinions. Nedan ser ni vår searchprocess.

 

process skilway

Analys

Analys av företag och tjänst samt fastställning av sökstrategi. Grunden för en bra rekrytering är en väl genomtänkt kravprofil och befattningsbeskrivning. Utgångspunkten är att företaget och positionens förutsättningar nogsamt gås igenom. Skälet är att vi på ett professionellt sätt skall kunna beskriva situationen för potentiella kandidater.

Kartläggning

Här fastställer vi vilka branscher och företag vi ska kartlägga för att hitta rätt kandidat. Vi genomlyser systematiskt specifika målföretag där potentiella kandidater kan finnas. Vi tittar även i branschspecifika organisationer samt använder interna databaser, nätverk, Internet och anonyma källor. Arbetet sker alltid strikt konfidentiellt.

Kontakt

Vi tar kontakt med identifierade kandidater, presenterar och säljer in den specifika tjänsten och företaget/organisationen. Vi stämmer av kandidatens profil och formella kvalifikationer i en kompetensbaserad telefonintervju. Vi identifierar och närmar oss tänkbara kandidater på ett professionellt sätt och utvärderar matchningen och individens intresse för befattningen.

Presentation

Ni får en lättöverskådlig översikt av de intresserade och relevanta kandidaterna. I en lista specificeras de krav ni ställt upp för tjänsten och hur de olika kandidaterna svarar upp mot dessa krav.

Uppdragsgivare tar över

Vi hjälper gärna till med personbedömningar, referenstagning och/eller second opinions. Vi är licensierade i Psytests testverktyg. Vi har även licens på TalentQ samt OPQ.

 

 

rund hr

HR-abonnemang

 

Hos oss kan du abonnera på HR-support månadsvis till ett fast pris. Vi garanterar att avsätta ett överenskommet antal timmar för HR-support till ditt företag. På detta sätt fungerar vi som en HR-avdelning vid behov utan att ni behöver öka era fasta kostnader. Skillway fungerar som en extern HR-avdelning för de företag som inte har någon egen HR-avdelning eller behöver förstärka sin befintliga. Skillway har många års erfarenhet av brett HR-arbete och kan supportera ditt företag i samtliga HR-processer. Vi genomlyser er organisation för att säkerställa att ni efterlever arbetsmarknadens lagar och avtal. Vi fungerar också som ett stöd för chefer i deras vardag för att främja en utvecklande och målstyrd organisation. Exempel på områden som vi stöttar inom är:

  • Fackliga förhandlingar
  • Svåra samtal
  • Medarbetarsamtal
  • Performance management
  • Talent assessment
  • Successionsplanering
  • Konflikthantering

 

 

Utveckling

 

Individuell coachning för chefer

Vi skräddarsyr chefsprogram utifrån en individuell kartläggning av styrkor och utvecklingsområden. Programmen utformas efter ledarens individuella utvecklingsområden och nuvarande situation.

Individuell coachning för grupper och medarbetare

Utifrån en nulägesanalys baserat på tester skapar vi program för grupp- och individutveckling. Dessa utvecklingsprogram hjälper ny eller befintlig grupp att hitta ett effektivt och givande samarbete. En investering för att få gruppen att nå önskade resultat.

Kompetensförsörjning

Identifiering av nuvarande kompetens i organisationen i relation till organisationens målsättningar.

Hur säkerställer ni att ni har rätt kompetens för att nå era uppsatta mål? Vi hjälper er att kartlägga organisationens kompetens och utforma konkreta utvecklingsplaner för medarbetare i syfte att nå ert resultat.

Balans i livet

Vi lever i ett samhälle där arbete och fritid flyter ihop allt mer. Vi skapar tillsammans med er förutsättningar för goda prestationer och hållbarhet i arbetslivet. Vi gör en kartläggning av nuläget hos era medarbetare i kombination med er organisations unika förutsättningar. Detta för att ha ett utgångsläge och därefter lägga upp en strategi för att få balans i livet.

Medarbetarundersökningar med påföljande analys och handlingsplan

Vi genomför medarbetarundersökningar med tillhörande analys och tolkning samt ger förslag på handlingsplan.

 

 

rund avveckling 3

Avveckling

 

Stöd vid omorganisationer, neddragningar och uppsägningar.

Vid organisationsförändringar är det av största vikt att alla steg hanteras på ett korrekt sätt. Respekten för individen är avgörande för ditt företags rykte och individens fortsatta välmående. Det är lika viktigt att följa lagar och avtal på arbetsmarknaden som att sköta hanteringar av uppsägningar på ett etiskt och professionellt sätt. Vi ger er stöd i hela processen från genomlysning av befintlig organisation med syfte att effektivisera verksamheten till att hantera fackliga förhandlingar och outplacement-program för medarbetare som behöver hjälp att komma vidare.

 

 

Pågående rekryteringar


Klicka här för att se våra öppna rekryteringar. Vi genomför också "silent search"-rekryteringar som vi inte visar här på vår hemsida.


 

Referenser

 • ref_avebe-stadex.jpg
 • ref_boxon.jpg
 • ref_calderys.jpg
 • ref_hafa.jpg
 • ref_isover.jpg
 • ref_lvi.jpg
 • ref_moller.jpg
 • ref_purmo.jpg
 • ref_ryds.jpg
 • ref_tommy.jpg
 • ref_zmarta.jpg

 

Kontakta oss

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer. Lägg gärna till och följ oss på LinkedIn.

 

rund anna

Anna Goudoulakis

People and Culture Professional / Partner

0736 00 00 80
anna@skillway.se
LinkedIn

 

 

rund maria 2

Maria Lethin

People and Culture Professional / Partner

0705 10 77 69
maria@skillway.se
LinkedIn

 

 

rund tea

Tea Nilsson

Search Specialist

0708 62 22 50
tea@skillway.se
LinkedIn

 

 

Skillway AB                     Kullagatan 32                      252 20 Helsingborg                     lindedin1 LinkedIn

pil 1
Till toppen